Varför välja oss? Vad erbjuder vi som ger oss ett existensberättigande och mervärde för kunden?

Det är en uppsjö av tryckerier och tryckeritjänster som erbjuds idag. Detta även att antalet tryckerier minskat ganska drastiskt de senaste 5 åren, och då talar vi om de tryckerier som verkligen har egen produktion. Tittar man istället på de företag som erbjuder tjänsten och förmedling så har det formligen exploderat de senaste 5 åren. Så utan att gå in detta djupare så kan man sammanfattningsvis summera att antalet producerande företag inom det grafiska i Sverige har minskat men antalet aktörer som erbjuder tjänsterna har ökat. För och nackdelar kring detta är ett eget kapitel som vi kan utveckla senare.

Vad är det då som gör oss unika?

Det är en fråga som inte bara har ett svar utan snarare en summa av argument och underlag som ger dig en möjlighet till val och beslut.

Grundteserna för i stort sett all upphandling, oavsett bransch är kvalité, pris och leveranssäkerhet.

I de flesta inköp man gör, oavsett om det är för företaget eller privat så skapar man sig en bild av vad som erbjuds, både vad det gäller pris, kvalité och tillgänglighet. Hur mycket skall det användas och hur länge skall jag ha det är frågor som styr kvalitetskravet och därmed oftast också priset. I grafiska branschen kan vi idag uppleva det som att vi hamnat utanför detta regelverk och det beror nog mest på att inköpstriangeln har kantrat över och första fokus har blivit pris. För 20 år sedan tittade man först på kvalitén, vilka kan erbjuda den kvalité jag vill ha sen var det fråga om tid, kan dom producera i tid och efter leverans blev det en faktura som gick på löpande räkning helt enkelt. Idag är det först en fråga om pris, sen om leverantören kan leverera igår helst och efter leverans tittar man på kvalitén, ”jaha, det blev såhär, det var ju inte så bra”.

Kvalité

Vi jobbar fortfarande med egen produktion. Det gör vi för att vi gillar vårt arbete och vi älskar att leverera en produkt/trycksak som vi är stolta över. Kort och gott, vi är yrkesmän som trivs med att vara stolta över vårt jobb. Egen produktion ger oss full kontroll i hela processen, allt från prepress till binderi och vi har möjlighet att rätta till och korrigera på resans gång tack vare vår egen produktion. Vi kan inte producera allt själva men uppskattningsvis går 80-85% i vår egen produktion. Finns nog inget grafiskt företag idag som har 100% egen produktion då många av specialtjänsterna kräver underleverantörer men huvudsaken är att vi garanterar vår slutprodukt och därmed även våra underleverantörers kvalité.

Leveranstid

Ledtiderna har blivit kortare och kortare genom åren och snart finns det ingen tid kvar. Vi är idag nere på timmar vad det gäller dom mest extrema leveranstiderna och det blir svårt att trimma ytterligare. Det vi åtar oss och lovar, lever vi upp till om vi så skall jobba 24/7 med produktionen, bara vi håller leveranstiden.

Som i alla branscher så rimmar högsta kvalité dåligt med snabbast leveranstid, så är det även i grafiska branschen.

Pris

Idag möter vi konkurrens från alla håll. Att hålla marknadens lägsta pris på alla produkter blir en omöjlighet men vi håller kontinuerligt en omvärldsbevakning och vi kan alltid lova att du får en produkt som håller kvalitén samt ett pris som håller sig i de nedre regionerna.

Som enskild producent kanske vi inte alltid kan matcha östländerna eller nischade produktspecialister men som en helhetsbild sett över ett antal jobb/år så är vi garanterat med i matchen på allvar.

Kundnytta

Grafiska branschen är nog en av de få branscher som bjuder på i stort sett all konsultation. Givetvis ett mervärde för kunden men inte unikt för oss, alla tryckerier gör det, skillnaden kan vara att vi är pigga på att åka ut till kunden för att vara med redan vid planeringen av produkten. Detta brukar löna sig både för kunden och för oss.

Vi gör alltid fysiska provtryck/blåkopior vid nyproduktion. Ni skulle veta hur många fel som upptäcks av kund i denna fasen, även att man fått ”en godkänd pdf och det är bara att trycka”. Vid reprinter och liknande fall kan vi nöja oss med pdf-korr.

All produktion under ett tak. Inte alla tryckerier som kan erbjuda helhetslösningen som vi. Offsettryck, digitaltryck, stormformat, bildekor, klistermärken, adressering, kuvertering, stansning, perforering osv, osv.

Vi levererar alltid med ansvar för produkten fram till kundens dörr (eller angiven adress). Innebär att om det är skadat, försvunnit eller annat problem under frakten så står vi för ersättning i paritet med skadan på godset. kan alltså innebära att vi trycker om och levererar ny upplaga utan kostnad för kunden. Detta är vi ganska unika med, vi vet ingen annan i vår bransch som har detta leveransvillkor.