Salomonssons Grafiska

Om Salomonssons Grafiska

Varför välja oss? Vad erbjuder vi som ger oss ett existensberättigande och mervärde för kunden?

Det är en uppsjö av tryckerier och tryckeritjänster som erbjuds idag. Detta även att antalet tryckerier minskat ganska drastiskt de senaste 5 åren, och då talar vi om de tryckerier som verkligen har egen produktion.

Tittar man istället på de företag som erbjuder tjänsten och förmedling så har det formligen exploderat de senaste 5 åren.

Så utan att gå in detta djupare så kan man sammanfattningsvis summera att antalet producerande företag inom det grafiska i Sverige har minskat men antalet aktörer som erbjuder tjänsterna har ökat. För och nackdelar kring detta är ett eget kapitel som vi kan utveckla senare.

Tryckeri i Göteborg

Vad är det då som gör oss unika?

Det är en fråga som inte bara har ett svar utan snarare en summa av argument och underlag som ger dig en möjlighet till val och beslut.

Grundteserna för i stort sett all upphandling, oavsett bransch är kvalité, pris, hållbarhet och leveranssäkerhet.

I de flesta inköp man gör, oavsett om det är för företaget eller privat så skapar man sig en bild av vad som erbjuds, både vad det gäller pris, kvalité och tillgänglighet. Hur mycket skall det användas och hur länge skall jag ha det är frågor som styr kvalitetskravet och därmed oftast också priset.

I grafiska branschen kan vi idag uppleva det som att vi hamnat utanför detta regelverk och det beror nog mest på att inköpstriangeln har kantrat över och första fokus har blivit pris.

För 20 år sedan tittade man först på kvalitén, vilka kan erbjuda den kvalité jag vill ha sen var det fråga om tid, kan dom producera i tid och efter leverans blev det en faktura som gick på löpande räkning helt enkelt. Idag är det först en fråga om pris, sen om leverantören kan leverera igår helst och efter leverans tittar man på kvalitén, ”jaha, det blev såhär, det var ju inte så bra”.

Varför Salomonssons Grafiska?

Kvalité

Vi jobbar fortfarande med egen produktion. Det gör vi för att vi gillar vårt arbete och vi älskar att leverera en produkt/trycksak som vi är stolta över. Kort och gott, vi är yrkesmän som trivs med att vara stolta över vårt jobb. Egen produktion ger oss full kontroll i hela processen, allt från prepress till binderi och vi har möjlighet att rätta till och korrigera på resans gång tack vare vår egen produktion. Vi kan inte producera allt själva men uppskattningsvis går 80-85% i vår egen produktion. Finns nog inget grafiskt företag idag som har 100% egen produktion då många av specialtjänsterna kräver underleverantörer men huvudsaken är att vi garanterar vår slutprodukt och därmed även våra underleverantörers kvalité.

Leveranstid

Ledtiderna har blivit kortare och kortare genom åren och snart finns det ingen tid kvar. Vi är idag nere på timmar vad det gäller dom mest extrema leveranstiderna och det blir svårt att trimma ytterligare. Det vi åtar oss och lovar, lever vi upp till om vi så skall jobba 24/7 med produktionen, bara vi håller leveranstiden.

Som i alla branscher så rimmar högsta kvalité dåligt med snabbast leveranstid, så är det även i grafiska branschen.

Hållbarhet

Hållbarhet blir alltmer viktigt, både för oss som producent men även ur kundperspektiv. Idag är det ingen som kan bortse från konsekvenserna av vår konsumtion ur ett miljöperspektiv och alla behöver dra sitt strå till stacken, det får inte bli en pappersprodukt bara utan alla måste jobba för bättre miljö. Vår device “tryck det du behöver, inte det som blir över” speglar vårt arbete ganska bra på den fronten.  Se separat artikel kring digitaltryck och lagerhantering för utveckling av vårt koncept.

Pris

Idag möter vi konkurrens från alla håll. Att hålla marknadens lägsta pris på alla produkter blir en omöjlighet men vi håller kontinuerligt en omvärldsbevakning och vi kan alltid lova att du får en produkt som håller kvalitén samt ett pris som håller sig i de nedre regionerna.

Som enskild producent kanske vi inte alltid kan matcha låglöneländer eller nischade produktspecialister men som en helhetsbild sett över ett antal jobb/år så är vi garanterat med i matchen på allvar.

Kundnytta

Grafiska branschen är nog en av de få branscher som bjuder på i stort sett all konsultation. Givetvis ett mervärde för kunden men inte unikt för oss, alla tryckerier gör det, skillnaden kan vara att vi är pigga på att åka ut till kunden för att vara med redan vid planeringen av produkten. Detta brukar löna sig både för kunden och för oss.

Vi gör alltid fysiska provtryck/blåkopior vid nyproduktion. Ni skulle veta hur många fel som upptäcks av kund i denna fasen, även att man fått ”en godkänd pdf och det är bara att trycka”. Vid reprinter och liknande fall kan vi nöja oss med pdf-korr.

All produktion under ett tak. Inte alla tryckerier som kan erbjuda helhetslösningen som vi. Offsettryck, digitaltryck, stormformat, bildekor, klistermärken, adressering, kuvertering, stansning, perforering osv, osv.

Vi levererar alltid med ansvar för produkten fram till kundens dörr (eller angiven adress). Innebär att om det är skadat, försvunnit eller annat problem under frakten så står vi för ersättning i paritet med skadan på godset. kan alltså innebära att vi trycker om och levererar ny upplaga utan kostnad för kunden. Detta är vi ganska unika med, vi vet ingen annan i vår bransch som har detta leveransvillkor.

Välkommen till fler av Salomonssons webbplatser!

Här hittar du bland annat tryckning av affischer och mängder av kontorsmaterial. Och mer är på gång!

Varje webbplats är designad för att möta specifika behov, oavsett om du är en privatperson, ett lokalt företag eller en större organisation.

Utforska våra erbjudanden nedan:

Pappera.se

Förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och trycksaker. Över 25000 produkter i lager med snabb leverans. Bli medlem för unika rabatter.

Sisjons.se

Högsbo-Sisjöns tryckeri är ett lokalt tryckeri med egen produktion på EA Rosengrens gata 17. Det är utmärkt anpassat för lokala behov och leveranstiden blir minimal tack vare närheten.

Pictoframe.se

Skapa egna affischer för hemmet eller kontoret snabbt och enkelt. Med vårt redigeringsverktyg kan du lägga till texter, rubriker och mycket mer till din bild. Perfekt om du har egna bilder du vill printa. Sidan är under upparbetning.

Söker ni efter ett kvalitetstryckeri i Göteborg?
Vi använder cookies gör att personalisera innehåll och för att analysera vår trafik. Vi antar att du är OK med detta. View more
Cookies settings
OK
Avböj
Hantering av persondata
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Hantering av Persondata

Hantering av persondata

Integritetspolicy Salomonsson Grafiska AB
 1. DATA
Salomonsson Grafiska AB använder endast personlig information vi får direkt av våra kunder, leverantörer och anställda för att kunna fullfölja våra avtal och bedriva vår verksamhet. Denna information är:
 • Namn
 • Kontaktperson med telefonnummer/mailadress
 • Leverans- och faktureringsadress
 • Telefonnummer och mailadress
 • För anställda finns även uppgifter om personnummer, bankkonto, frånvaro etc.
 1. SÄKERHET
Data är lagrad digitalt i vårt affärssystem och skyddas med brandväggar etc som kontinuerligt uppdateras. Uppgifter om de anställda så lagras dessa i separat databas som endast VD och ekonomifunktionen har tillgång till. De fysiska dokument som kan innehålla personuppgifter för de anställda förvaras inlåsta i dokumentskåp.
 1. TID FÖR LAGRING
Vi behåller uppgifterna så länge som krävs för att upprätthålla våra åtaganden av leveranser och därefter i ytterligare 24 månader. Därefter kommer uppgifterna att raderas i affärssystemet. De eventuella uppgifter som finns i bokföringen kommer dock att bevaras i sju år som lagen föreskriver. Beträffande uppgifter om de anställda så lagras dessa så länge som lagen föreskriver. Därefter raderas vederbörande ur systemen om anställningen upphört.
 1. ÄNDAMÅL
Vi använder uppgifterna för att kunna sälja, leverera och fakturera våra produkter. I den mån vi har marknadskommunikation så skall vi ha ett samtycke till detta. Samtycket behöver vara skriftligt och kan registreras via brev, mail eller sms. Ändamålet med personuppgifterna för de anställda är att kunna fullfölja företagets skyldigheter som arbetsgivare.
 1. TREDJE PART
Salomonsson Grafiska AB lämnar inte ut uppgifterna avseende kunder och leverantörer till tredje part annat än i en del fall då leveranser sker med hjälp av tredje part och uppgifterna behövs för att fullfölja leveransen. Uppgifter till tredje part beträffande anställda delas för att fullfölja sina åtaganden som arbetsgivare.
 1. TREDJE LAND
I de länder utanför EU som Salomonsson AB har affärsförbindelse med delas inga personuppgifter annat än de i leveransanvisningar.
 1. GRANSKA, ÄNDRA OCH RADERA
Kunder, leverantörer och anställda kan alltid begära att få ett utdrag på de uppgifter som finns lagrade om sig. De har också rätt att ändra eller radera uppgifterna så länge det inte strider mot gällande lagar. Göteborg 25 maj 2018 Stefan Salomonsson VD, Salomonsson Grafiska AB
Save settings
Cookies settings