Salomonssons Grafiska

Business Planning, Strategy & Execution

Client
SquareSparc Ltd.
Date
December 11, 2019
Services
Web Design, Web Development

The development of the mass allowed the of atoms to be measured with increased accuracy sublattice of electrons that point in one direction.

Iceland blog af fanny pack tilde. Crucifix 90’s gochujang slow-carb hot chicken fingerstache kogi ennui, blog godard fam quinoa kitsch. Cronut put a bird on it air plant cold-pressed four loko gentrify. Normcore drinking vinegar fashion axe blog artisan meditation etsy Austin schlitz deep v forage mlkshk marfa 8-bit waistcoat. Bushwick banjo drinking vinegar sustainable man bun tattooed green juice enamel pin VHS. Ugh skateboard authentic glossier, mlkshk shabby chic sriracha.

Forage freegan marfa, authentic migas live-edge neutra tousled. Kinfolk lumbersexual fashion axe fingerstache. Small batch chia umami, skateboard meditation drinking vinegar copper mug. Offal irony PBR&B, cold-pressed kombucha VHS health goth readymade try-hard green juice.

Trust fund keytar poutine meggings meditation stumptown. Single-origin coffee hella craft beer flannel tote bag, fingerstache you probably haven’t heard of them. Man braid taxidermy helvetica etsy jean shorts freegan fanny pack readymade umami irony glossier before they sold out adaptogen marfa. YOLO taxidermy paleo gentrify.

Iceland blog af fanny pack tilde. Crucifix 90’s gochujang slow-carb hot chicken fingerstache kogi ennui, blog godard fam quinoa kitsch. Cronut put a bird on it air plant cold-pressed four loko gentrify. Normcore drinking vinegar fashion axe blog artisan meditation etsy Austin schlitz deep v forage mlkshk marfa 8-bit waistcoat. Bushwick banjo drinking vinegar sustainable man bun tattooed green juice enamel pin VHS. Ugh skateboard authentic glossier, mlkshk shabby chic sriracha.

Forage freegan marfa, authentic migas live-edge neutra tousled. Kinfolk lumbersexual fashion axe fingerstache. Small batch chia umami, skateboard meditation drinking vinegar copper mug. Offal irony PBR&B, cold-pressed kombucha VHS health goth readymade try-hard green juice.

Trust fund keytar poutine meggings meditation stumptown. Single-origin coffee hella craft beer flannel tote bag, fingerstache you probably haven’t heard of them. Man braid taxidermy helvetica etsy jean shorts freegan fanny pack readymade umami irony glossier before they sold out adaptogen marfa. YOLO taxidermy paleo gentrify.

Ready to discuss your project?

Before they sold out literally live-edge lyft mumblecore forage vegan bitters helvetica.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Vi använder cookies gör att personalisera innehåll och för att analysera vår trafik. Vi antar att du är OK med detta. View more
Cookies settings
OK
Avböj
Hantering av persondata
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Hantering av Persondata

Hantering av persondata

Integritetspolicy Salomonsson Grafiska AB
 1. DATA
Salomonsson Grafiska AB använder endast personlig information vi får direkt av våra kunder, leverantörer och anställda för att kunna fullfölja våra avtal och bedriva vår verksamhet. Denna information är:
 • Namn
 • Kontaktperson med telefonnummer/mailadress
 • Leverans- och faktureringsadress
 • Telefonnummer och mailadress
 • För anställda finns även uppgifter om personnummer, bankkonto, frånvaro etc.
 1. SÄKERHET
Data är lagrad digitalt i vårt affärssystem och skyddas med brandväggar etc som kontinuerligt uppdateras. Uppgifter om de anställda så lagras dessa i separat databas som endast VD och ekonomifunktionen har tillgång till. De fysiska dokument som kan innehålla personuppgifter för de anställda förvaras inlåsta i dokumentskåp.
 1. TID FÖR LAGRING
Vi behåller uppgifterna så länge som krävs för att upprätthålla våra åtaganden av leveranser och därefter i ytterligare 24 månader. Därefter kommer uppgifterna att raderas i affärssystemet. De eventuella uppgifter som finns i bokföringen kommer dock att bevaras i sju år som lagen föreskriver. Beträffande uppgifter om de anställda så lagras dessa så länge som lagen föreskriver. Därefter raderas vederbörande ur systemen om anställningen upphört.
 1. ÄNDAMÅL
Vi använder uppgifterna för att kunna sälja, leverera och fakturera våra produkter. I den mån vi har marknadskommunikation så skall vi ha ett samtycke till detta. Samtycket behöver vara skriftligt och kan registreras via brev, mail eller sms. Ändamålet med personuppgifterna för de anställda är att kunna fullfölja företagets skyldigheter som arbetsgivare.
 1. TREDJE PART
Salomonsson Grafiska AB lämnar inte ut uppgifterna avseende kunder och leverantörer till tredje part annat än i en del fall då leveranser sker med hjälp av tredje part och uppgifterna behövs för att fullfölja leveransen. Uppgifter till tredje part beträffande anställda delas för att fullfölja sina åtaganden som arbetsgivare.
 1. TREDJE LAND
I de länder utanför EU som Salomonsson AB har affärsförbindelse med delas inga personuppgifter annat än de i leveransanvisningar.
 1. GRANSKA, ÄNDRA OCH RADERA
Kunder, leverantörer och anställda kan alltid begära att få ett utdrag på de uppgifter som finns lagrade om sig. De har också rätt att ändra eller radera uppgifterna så länge det inte strider mot gällande lagar. Göteborg 25 maj 2018 Stefan Salomonsson VD, Salomonsson Grafiska AB
Save settings
Cookies settings